Standaardisatie in een schets?

Het standaardiseren van simpele afspraken kan zelfs in een vroeg stadium al helpen in het inzichtelijk maken van een project omgeving of een schematisch PvE (Programma van Eisen)opzet. Afspraken in de trant van: "verschillende opties noemen we altijd A,B,C" kunnen voor een database programma als Revit al erg nuttig zijn.

In het onderstaande voorbeeld staan een paar massa families die schematisch een omgeving voorstellen.


Deel deze pagina